Zollerboken ‘Hitler Privat’ och dess tillkomst

‘Zollerboken’ blir förstörd av Christa Scroeder, taget ur hennes bok “Hitler var min chef : Hitlers sekreterare 1933-1945″. Sidorna 23 till 29.

Klicka för att få större bilder. Kvalitén är inte den bästa!

Schroeder-Albert-Zoller01_k0nsl

Schroeder-Albert-Zoller02_k0nsl

Schroeder-Albert-Zoller03_k0nsl

Schroeder-Albert-Zoller04_k0nsl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *