Ett stycke ur lögnboken “Hitler i närbild”

Nedan följer ett stycke ur Albert Zoller’s lögnbok “HITLER I NÄRBILD”. Mitt exemplar är tryckt 1950 av Medéns förlag (ELLBO-tryck i Falun). Sidorna 180 till 181.

Zoller-Hitler-i-naerbild01_k0nsl

[divider]Se även[/divider]

https://k0nsl.org/blog/?s=Christa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *